ČTK | Lipavský: Dealing with Russian aggression is key for the future of Europe

According to Minister of Foreign Affairs Jan Lipavský, it is crucial for the future of Europe how it deals with Russia's brutal aggression towards Ukraine and its increasingly aggressive stance towards the West. He also emphasized that it will be essential for the European Union to ambitiously strengthen its role as a global player in the coming period, including prompt action in the development of the defense industry. He presented this vision at the Prague European Summit organized by EUROPEUM Institute and the Institute of International Relations.

Zjistit více

ČTK | Lipavský: Pro budoucnost Evropy je klíčové, jak se vypořádá s ruskou agresí

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského je klíčové pro budoucnost Evropy, jak se vypořádá s brutální agresí Ruska vůči Ukrajině a jeho stále agresivnějším postojem vůči Západu. Podle něj bude také nezbytné, aby Evropská unie v nadcházejícím období ambiciózně posílila svou roli jako globálního hráče, včetně rychlého jednání v oblasti rozvoje obranného průmyslu. Tuto vizi přednesl na Pražském evropském summitu pořádaném Institutem EUROPEUM a Ústavem mezinárodních vztahů.

Zjistit více

Sestry.eu | Peace summit: expectations and reality

Ninety countries and organizations confirmed their participation in the Peace Summit focusing on the war against Ukraine. It will take place in Switzerland in June. The United States will be represented by Vice President Kamala Harris, China refused to participate and Russia was not invited. What are the key goals of the summit? What is the thinking behind the refusal to invite Russia? Why did China decide not to come? Read the article by the Ukrainian-Polish online media Sestry.eu, commented by Tereza Novotná, researcher in EUROPEUM Institute.

Zjistit více

Sestry.eu | Mírový summit: očekávání a realita

Devadesát zemí a organizací potvrdilo svou účast na Mírovém summitu zaměřeném na válku proti Ukrajině. Summit se bude konat v červnu ve Švýcarsku. Spojené státy bude zastupovat viceprezidentka Kamala Harris, Čína účast odmítla a Rusko nebylo pozváno. Jaké jsou hlavní cíle summitu? Jaký je důvod za rozhodnutím nepozvat Rusko? Proč se Čína rozhodla nepřijet? Přečtěte si článek ukrajinsko-polského online média Sestry.eu, komentovaný Terezou Novotnou, výzkumnicí Institutu EUROPEUM.

Zjistit více

PES 2024 | The EU must cooperate not only militarily, but also to defend itself against cyber attacks from Russia, said Minister Dvořák at the conference

The second day of the Prague European Summit 2024 conference at the Czernin Palace was opened with a speech by Czech Minister for European Affairs Martin Dvořák. He thinks of the enlargement of the European Union as crucial. "We have to realize that the enlargement of the EU, our defense and security and the current Central European position are interconnected," he said.

Zjistit více

PES 2024 | EU musí spolupracovat nejen vojensky, ale bránit se i kyberútokům z Ruska. Rozšíření Unie považuji za klíčové, řekl ministr Dvořák na konferenci

Druhý den konference Prague European Summit 2024 v Černínském paláci otevřel projevem ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Jako zásadní zmínil rozšíření Evropské unie. „Musíme si uvědomit, že rozšíření EU, naše obrana a bezpečnost a současné středoevropské postavení jsou vzájemně propojeny,“ uvedl.

Zjistit více

Prague European Summit | "Nuclear energy must be part of the Green Deal." Ministers Lipavský and Síkela presented their priorities for the next European Commis

Minister of Foreign Affairs Jan Lipavský and Minister of Industry and Trade Jozef Síkela delivered speeches at the 10th anniversary of the Prague European Summit. Both responded to the ever-changing challenges facing Europe and Russia's expanding aggression, while Minister Síkela stressed the need of economical transformation.

Zjistit více

Prague European Summit | „Jádro musí být součástí Green Dealu.” Ministři Lipavský a Síkela na konferenci představili své priority pro příští Evropskou komisi

V rámci 10. výročí konference Prague European Summit vystoupili se svými projevy ministr zahraničních věcí Jan Lipavský a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Oba reagovali na stále se měnící výzvy, kterým Evropa musí čelit a rozpínající se agresi Ruska, ministr Síkela pak zdůraznil nutnost transformace ekonomiky.

Zjistit více

Prague European Summit | Slovak President Čaputová warned against the rise of extremism and hatred on social media

Slovak President Zuzana Čaputová was the guest of honour at the 10th anniversary Prague European Summit. At the Czernin Palace, she received the traditional Vision for Europe Award from the Czech Minister of Foreign Affairs Jan Lipavský.

Zjistit více

Prague European Summit | Slovenská prezidentka Čaputová varovala před nárůstem extremismu a nenávisti na sociálních sítích

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vystoupila jako čestný host na jubilejním 10. ročníku konference Prague European Summit. V Černínském paláci z rukou ministra zahraničních věcí Jana Lipavského převzala tradiční cenu Vize pro Evropu.

Zjistit víceInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org