National Convention on the EU | Recommendation: Strategic Compass

On Wednesday 21 September 2022, the National Convention on the EU took place. The roundtable featured three recommendations, which were formulated by our office and project manager Alexandra Ilkova together with our researcher Danielle Piatkiewicz. The convention produced three recommendations by answering the following questions: How will the implementation of the Strategic Compass contribute to shaping the EU's defence capabilities and how can the EU Strategic Compass and the NATO Strategic Concept make the EU a stronger and more capable guarantor of security? How will the Strategic Compass address current and emerging security threats within the strategic areas of competence? What can CZ PRES achieve in the implementation of the Strategic Compass?

Zjistit více

Národní konvent o EU | Doporučení: Strategický kompas

Ve středu 21. září 2022 se konal Národní konvent o EU. U kulatého stolu zazněla tři doporučení, která zpracovala naše manažerka kanceláře a projektů Alexandra Ilková spolu s naší výzkumnou pracovnicí Danielle Piatkiewicz. Na konventu vznikla tři doporučení na základě zodpovězení následujících otázek: Jak přispěje implementace Strategického kompasu k formování obranyschopnosti EU? Jak mohou Strategický kompas EU a Strategický koncept NATO učinit z EU silnějšího a schopnějšího garanta bezpečnosti? Jak bude Strategický kompas řešit současné a nově vznikající bezpečnostní hrozby v rámci strategických oblastí působnosti? Čeho může CZ PRES dosáhnout v rámci implementace Strategického kompasu?

Zjistit více

National Convention on the EU: Strategic Compass

Our Researcher Daniele Piatkiewicz and Office Manager Alexandra Ilková have produced a background paper for the roundtable of the National Convention on the EU, presenting the questions to be discussed: how will the implementation of the Strategic Compass contribute to shaping the EU's defence capabilities and how can the EU Strategic Compass and the NATO Strategic Concept make the EU a stronger and more capable guarantor of security? How will the Strategic Compass address current and emerging security threats within the strategic areas of competence? What can CZ PRES achieve in the implementation of the Strategic Compass?

Zjistit více

Národní konvent o EU: Strategický kompas

Naše výzkumná pracovnice Daniele Piatkiewicz a manažerka kanceláře Alexandra Ilková vytvořily podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU. Představují v něm otázky, které budou projednávány: Jak přispěje implementace Strategického kompasu k formování obranyschopnosti EU a jak mohou Strategický kompas EU a Strategický koncept NATO učinit z EU silnějšího a schopnějšího garanta bezpečnosti? Jak bude Strategický kompas řešit současné a nově vznikající bezpečnostní hrozby v rámci strategických oblastí působnosti? Čeho může CZ PRES dosáhnout v rámci implementace Strategického kompasu?

Zjistit více

POLICY BRIEF: Francouzské předsednictví EU a strategický kompas: Další vojenské mise EU?

Náš výzkumník Vojtěch Freitag ve svém článku ""Francouzské předsednictví EU a strategický kompas: Další vojenské mise EU?" píše o Francii a jejím předsednictví Evropské unie. Toto předsednictví Francie předložila svou vizi agendy EU na příští rok se silným důrazem na suverenitu EU.

Zjistit více
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org