Národní konvent o EU: Strategický kompas

Naše výzkumná pracovnice Daniele Piatkiewicz a manažerka kanceláře Alexandra Ilková vytvořily podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU. Představují v něm otázky, které budou projednávány: Jak přispěje implementace Strategického kompasu k formování obranyschopnosti EU a jak mohou Strategický kompas EU a Strategický koncept NATO učinit z EU silnějšího a schopnějšího garanta bezpečnosti? Jak bude Strategický kompas řešit současné a nově vznikající bezpečnostní hrozby v rámci strategických oblastí působnosti? Čeho může CZ PRES dosáhnout v rámci implementace Strategického kompasu?

"Strategický kompas jako ambiciózní akční plán definuje konkrétní kroky ke zvýšení schopnosti EU jednat, investovat, spolupracovat a koordinovat postupy v bezpečnostní a obranné politice Unie. Kompas předkládá konkrétní návrhy v konkrétních termínech, jako jsou například vyčlenění společné jednotky rychlého nasazení (EU Rapid Deployment Capacity – RDC), zvýšení kapacit na analýzu zpravodajských informací, vytvoření strategického rámce pro koordinovanou reakci na hybridní hrozby nebo závazek členských států zvýšit své výdaje na obranu tak, aby reflektovaly kolektivní ambici zmenšit kritické nedostatky v oblasti vojenských a civilních schopností. Kombinace těchto a mnohých dalších opatření, která jsou součástí Kompasu, pomohou EU vybudovat efektivnější a koherentnější postupy a zkoordinovat reakce do jednotné podoby, čímž EU umožní stát se spolehlivějším garantem bezpečnosti ve spolupráci se Severoatlantickou aliancí a dalšími organizacemi."

Celý podkladový dokument naleznete pod tlačítkem PDF.  

  

#NárodníKonventoEU #strategický kompas

Danielle Piatkiewicz
Výzkumná pracovnice

Expertiza: Transatlantické, středo- a východoevropské zahraniční a bezpečnostní vztahy, podpora demokracie a NATO.

Alexandra Ilková
Externí spolupracovnice


Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org