Prague Climate Talks 2020 – debaty o klimatické změně

I v roce 2020 pokračujeme s projektem Prague Climate Talks – platformou pro expertní diskuse na témata spojená se změnami klimatu. Nabízíme několik debat s odborníky a profesionály z relevantních oborů.

Prague Climate Talks je projekt zaměřený na vybudování platformy vhodné pro expertní diskuze o klimatických změnách. Během série debat se spolu setkají odbornící a profesionálové z relevantních oborů se zástupci širší veřejnosti. Diskuze budou probíhat v angličtině a budou tlumočeny do češtiny.

Nadcházející debaty budou zaměřeny na témata:

Evropská zelená dohoda: přinese strukturální změny? (květen 2020) | Podkladový článek | Report | Záznam debaty

Evropská zelená dohoda by měla sloužit jako základní rámec Evropské unie pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Jedná se ambiciózní balíček, ovšem až budoucí vývoj ukáže, zda se EU podaří přenést své vize do reality a provést strukturální změny nutné pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jaké jsou hlavní principy zelené dohody? Jaké investice bude obsahovat? Jaké důsledky bude mít pro odvětví jakou je energetika, průmysl, zemědělství či doprava?


Fond spravedlivé transformace: šance pro české uhelné regiony? (červen 2020) | Podkladový článek | Report | Záznam debaty

Evropská komise nedávno představila nový finanční nástroj, který má pomoci uhelným regionům přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku – tzv. Fond spravedlivé transformace. Jde o jeden ze základních kamenů Evropské zelené dohody a nástroj, jež má Evropské unii pomoci k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Je to také důležitý politický nástroj, který by měl pomoci získat i od těch nejvíce emitujících členských států podporu pro evropskou klimatickou agendu. Česká republika by z Fondu měla získat 90 miliard korun nad rámec běžného rozpočtu EU. Na co by měl být Fond spravedlivé transformace použit v České republice? Jak jej můžeme co nejlépe využít v našich uhelných regionech tak, aby se přesunuly od závislosti na uhlí k obnovitelné a udržitelné budoucnosti?


Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost? (září 2020) | Podkladový článek l Report l Záznam debaty

S tím, jak se rizika spojená s klimatickou změnou stávají stále více známá a diskutovaná, přichází také více společenských výzev. Rozsah a globální charakter krize volá po jednotném přístupu k řešení. Na druhou stranu je zde mnoho skupin, které stojí proti navrhovaným řešením a jsou pro zachování současného stavu. Jak můžeme zabránit tomu, aby se změna klimatu stala pro naši společnost dalším rozdělujícím tématem? Jak se liší reakce mladších a starších generací na klimatickou krizi? Znepokojuje změna klimatu více ženy nebo muže? Jak může společnost překonat své rozdíly a řešit tento problém jako celek?


Financování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku (říjen 2020) | Podkladový článek l Report l Záznam debaty 

Pro úspěšný přechod ke klimatické neutralitě bude potřeba sladit finanční toky s dekarbonizační politikou. K některým pozitivním kroků již došlo. Evropská investiční banka slíbila, že od roku 2021 nebude financovat žádné fosilní projekty. Evropská taxonomie má pak určit kritéria pro „zelené“ investice. Komerční banky a investiční skupiny se zbavují nejšpinavějších aktiv. Přístup je ovšem stále nekonzistentní. Globální dotace do fosilních paliv stále přesahují ty do obnovitelných zdrojů více než dvojnásobně. Co je zapotřebí, aby se přechod na nízko-emisní ekonomiku uskutečnil? Bude přesun k udržitelným financím dostačující pro to, aby se zabránilo nejhorším scénářům změny klimatu?

 

Rádi byste zůstali v obraze co se týče Prague Climate Talks? Odebírejte náš newsletter a nezmeškejte žádnou novinku.

Projekt spolupořádá Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN.

 

HBS Praha   Informační centrum OSN v Praze

 
 

 

 

#Prague Climate Talks # energie # Evropská zelená dohoda #klimatická změna #klima

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org