RECOMMENDATION: National Convention on EU Affairs: Strategic autonomy of the European Union

We bring you a summary and recommendations resulting from the National Convention on the EU on strategic autonomy of the European Union, which took place on May 22 in the online environment and of which our institute is a guarantor.

Zjistit více PDF

DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Strategická autonomie Evropské unie

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma strategické autonomie Evropské unie. Konvent se uskutečnil 22. května v online prostředí a náš institut je jeho odborným garantem.

Zjistit více PDF

National Convention on EU Affairs: Strategic autonomy of the European Union

Our institute is a guarantee of the National Convention on EU Affairs on the topic of Strategic autonomy of the European Union, which will take place online on Friday 21 May.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Strategická autonomie Evropské unie

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma Strategická autonomie Evropské unie, který se uskuteční v pátek 21. května v online formě.

Zjistit více PDF

RECOMMENDATION: National Convention on EU Affairs: Reform of the bussiness with emission license EU ETS

We bring you a summary and recommendations resulting from the National Convention on the EU on Emission License and their Trading, which took place on April 9 in the online environment and of which our institute is a guarantor.

Zjistit více PDF

DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma emisních povolenek a jejich obchodování, který se uskutečnil 9. dubna v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Zjistit více PDF

National Convention on EU Affairs: Reform of emission trading system EU ETS

Our institute is a guarantee of the National Convention on EU Affairs on the topic of Reform of emission trading system EU ETS, which will take place online on Friday 9 April.

Zjistit více PDF

Národní konvent o EU: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS

Náš institut je odborným garantem Národního konventu o EU na téma Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, který se uskuteční v pátek 9. dubna v online formě.

Zjistit více PDF

RECOMMENDATION: National Convention on EU Affairs: Current health challenges at the European level

We bring you a summary and recommendations resulting from the National Convention on EU Affairs on the topic of the Current health challenges at the European level policy, which took place on March 5 in an online environment and of which our Institute was a professional guarantor.

Zjistit více PDF

DOPORUČENÍ: Národní konvent o EU: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na evropské úrovni, který se uskutečnil 5. března v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Zjistit více PDF