Skandinávské domino: Dánsko následuje Švédsko a zpřísňuje hraniční kontroly

Po Švédsku zavedlo kvůli uprchlické krizi hraniční kontroly také Dánsko. Důsledky těchto kroků pro dánskou vládu a Schengenský prostor analyzuje ve svém blogu Christian Kvorning Lassen.

  • Poté, co Švédsko zavedlo kontroly na svých hranicích s Dánskem, opětovalo Dánsko tento krok a zavedlo kontroly na svých hranicích s Německem.
  • Cílem tohoto kroku je zamezit příchodu dalších uprchlíků a zároveň zachránit nepříznivou domácí politickou situaci. Cenou za tyto priority jsou rostoucí obavy o volný pohyb osob v rámci EU.

Dánsko zpřísnilo své pohraniční kontroly na hranicích s Německem v návaznosti na švédské rozhodnutí začít kontrolovat totožnost všech pasažérů, kteří přijíždí z Dánska do Švédska. Dánové se tak snaží vyhnout situaci, kdy by případní uprchlíci uvízli na jejich území, protože by je Švédsko na hranicích odmítlo. Záměrem tohoto opatření je jednak zastavit proud uprchlíků a zároveň zlepšit stále se zhoršující domácí politickou situaci. Cenou za tyto priority jsou však rostoucí obavy o svobodu volného pohybu osob v rámci evropského prostoru.

Dánsko a Švédsko, země přímo spojeny Öresundským mostem, jsou jedněmi ze základních symbolů evropské integrace. Navzdory tomu, že dánské hraniční kontroly byly zavedeny jen na přechodnou dobu deseti dní, s možností dalšího prodloužení v případě nutnosti, německé ministerstvo zahraniční v prohlášení k jejich zavedení varovalo, že Schengenský systém „je v ohrožení“. Ačkoli se může zdát německá reakce, vzhledem k dočasnosti hraničních kontrol, jako nepřiměřená, obavy o budoucnost Schengenu jsou zcela zasloužené.

Především je tu obrovský tlak, kterému je vystavena dánská menšinová vláda. Dánská lidová strana, která menšinový kabinet podporuje, ačkoli jej v popularitě převyšuje, stále více tlačí na vládu v otázkách týkajících se uprchlické krize a Evropské unie. Hraniční kontroly pro ni představují ohromné vítězství, něco, o co léta usilovali. Opětovné zrušení kontrol tak bude pro vládu těžkou výzvou, která se může velmi rychle změnit ve zvonění umíráčku a předzvěst nových voleb.

Dále je tu rostoucí antievropanství a ostrovní vidění světa ze strany dánské veřejnosti. Ta v prosinci rozhodla proti zrušení dánských výjimek z unijní spolupráce, což představovalo další vítězství Dánské lidové strany. Většina veřejnosti hraničním kontrolám tleská a jejich zavedení připisuje právě Dánské lidové straně, která je neodmyslitelně anti-evropská; její lídr, Kristian Thulesen Dahl, nedávno prohlásil Schengenskou dohodu za neplatnou, za zbořenou iluzi něčeho, co by mělo zůstat mrtvé a pohřbené.

Zdá se, že další vyhlídky jsou neblahé, jak pro Schengen, tak pro obě dvě skandinávské země. Švédsko čelí obrovské integrační výzvě. Dánská vláda riskuje, že zrušením hraničních kontrol uštědří sama sobě ránu z milosti, avšak na druhé straně zároveň čelí (oprávněnému) tlaku EU a Německa, aby hraniční kontroly na úkor Schengenu zbytečně neprodlužovala víc, než je nezbytně nutné.

#blog #Dánsko #Švédsko #uprchlická krize #hranice

Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu

Expertiza: Migrace/evropská migrační krize, zahraniční politika EU, mezinárodní právo týkající se humanitárních intervencí, skandinávská politika, populismus

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org