Komentář k Evropské radě: Žádný pokrok v otázce víceletého finančního rámce a záchranného balíčku

Náš Vít Havelka komentuje jednání Evropské rady, které proběhlo 19. června 2020.

V pátek se sešli lídři EU, aby na online schůzi probrali poslední návrh Evropské komise týkající se budoucího víceletého finančního rámce (VFR) a záchranného balíčku Next Generation EU. Jak se očekávalo, setkání se věnovalo pouhému zhodnocení výchozích vyjednávacích pozic členských států a nedošlo k výraznému pokroku. Lídři se jen dohodli dotáhnout vyjednávání do úspěšného konce co nejdříve to bude možné, cílem je dosáhnout dohody v polovině července během německého předsednictví Rady EU.

Představení Next Generation EU přepsalo dělící linie přítomné během předchozích vyjednávání o VFR. Některé skupiny jako tzv. Frugal Four zůstaly více méně nedotčené, zatímco Přátelé koheze se rozpadli do několika bloků, což učiní vyjednávání méně přehledná. Jižní Evropa podporuje nové návrhy Komise, Česko, Maďarsko a několik baltských států se k nim staví rezervovaně.

Nicméně je dobrou zprávou, že žádná země nevetovala návrh Komise, a je tedy velká šance, že bude nalezena shoda. Zatím zůstává otázkou, zda se tak stane ještě před letní přestávkou. Pozice členských států jsou od sebe nyní vzdálené a lídři budou muset prokázat dobré vyjednávací schopnosti, aby uzavřeli jednání během jednoho měsíce.

Komentář naleznete také v přiloženém PDF.

#Víceletý finanční rámec #záchranný balíček EU #Evropská rada

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org