Podkladový materiál Think Tank Forum | Stav demokracie a právního státu ve WB6

Tento článek byl napsán jako podkladový materiál pro panelovou diskuzi v rámci Think Tank Forum: EU Enlargement. Autory článku jsou Oszkár Roginer, projektový manažer a Žiga Faktor, vedoucí naší bruselské kanceláře. V článku se autoři věnují mimo jiné volbám, politickému pluralismu, občanské společnosti, médiím či základním právům v zemích západního Balkánu.

A further problem, also prevalent in WB6 countries is the emergence of government-organized non-governmental organizations (GONGO), enabling a parallel civil society, which undermines the role of civil society in democratization and European integration, furthers the interests of the governments and their proxies and confuses the participants of public debates on key issues.

Celý článek v anglickém jazyce najdete zde.

 

#WB6 #Západní Balkán #Think Tank Forum

Oszkár Roginer-Hofmeister
Projektový koordinátor a analytik
Žiga Faktor
Zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře

Expertíza: Rozšiřování EU, integrace zemí západního Balkánu, vztahy EU s Tureckem, slovinská politika

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org