Národní konvent o EU | Doporučení: Formáty regionální spolupráce z pohledu České republiky

Naše seniorní výzkumná pracovnice Jana Juzová a výzkumná spolupracovnice Zuzana Kasáková zpracovaly doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 20. ledna 2023 na téma „Formáty regionální spolupráce z pohledu České republiky". Na konventu vznikla doporučení na základě zodpovězení následujících otázek: Jakou pozici by měla mít v české zahraniční politice Visegrádská skupina? Jak by měla Česká republika přistupovat k dalším formátům regionální spolupráce v prostoru střední Evropy? Jakým způsobem by Česká republika měla využívat svého zapojení do evropské územní spolupráce?

Regionální spolupráce v rámci různých platforem a formátů představuje mnohovrstevnatý proces, do kterého je zapojena řada aktérů na různých úrovních. Od pádu železné opony se Česká republika aktivně zapojuje do tohoto typu spolupráce. Její poloha ve střední Evropě determinuje charakter této spolupráce se zeměmi blízkého okolí, ale dochází i k zapojení do platforem mimo střední Evropu. Intenzitu spolupráce pak určuje nejen politická situace v jednotlivých zapojených zemích, ale zejména diskutovaná témata a zájmy České republiky. 

Jedním z tradičních formátů regionální spolupráce je Visegrádská skupina (V4), jež se zpočátku zaměřovala na spolupráci za účelem dosažení členství v EU i NATO. I po splnění tohoto cíle dokázaly zapojené země i přes bilaterální spory úzce spolupracovat v otázkách společného zájmu. V4 se postupně stala důležitým nástrojem ke koordinaci a posilování hlasu visegrádských zemí v Evropské unii, ale i dalších multilaterálních fórech. V současné době je ale intenzita spolupráce negativně ovlivněna rozdílnými postoji politických reprezentací k některým otázkám, a o to více se zaměřuje na oblasti společného zájmu jako energetická a dopravní konektivita, migrace, udržitelnost či zelená tranzice. Tuto trajektorii spolupráce podporuje Slovensko jako předsedající země V4, které v této pozici v červenci 2023 vystřídá Česká republika. Významný nástroj vzájemné spolupráce představuje Mezinárodní visegrádský fond zaměřující se na podpory aktivit v oblasti výzkumu, kultury a vědy a rozvoje občanské společnosti nejen ve visegrádských zemích, ale i v zemích západního Balkánu a východní Evropy. 

 

Celý článek najdete pod tlačítkem PDF. 

 

#Národní konvent

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Jana Juzová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integraci zemí západního Balkánu, proces rozšiřování EUInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org