Dekarbonizace českého automobilového průmyslu

Po úspěšné realizaci loňského projektu zaměřeného na dekarbonizaci českého automobilového průmyslu spustil klimatický tým Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM jeho druhý ročník. Tentokrát je cílem projektu využít již získané znalosti, kontakty a zdroje k vytvoření příznivého prostředí pro diskusi mezi zástupci průmyslu a veřejného sektoru a rozšířit porozumění dekarbonizaci prostřednictvím empirického výzkumu. V neposlední řadě si projekt klade za cíl zvýšit společenské povědomí o výzvách a příležitostech plynoucích z transformace automobilového průmyslu prostřednictvím akcí a mediálních briefingů. Letošní projekt se bude navíc soustředit i na české předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku.

Cíle projektu 

 • Umožnit rychlou a spravedlivou dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice.
 • Překlenout mezeru mezi tvůrci politik, rozhodovacími orgány vlády a podniky.
 • Zvýšit společenské povědomí a akceptaci nevyhnutelných změn v dopravním sektoru.
 • Pomoci lidem ztotožnit se s myšlenkou nového ekosystému dopravy.
 • Poskytnout doporučení založené na výzkumu zúčastněným stranám v procesu dekarbonizace. 

Aktivity projektu 

 • Vypracování nejméně tří hloubkových výzkumných zpráv zaměřených na konkrétní problémy dekarbonizace automobilového průmyslu.
 • Pořádání diskusí u kulatých stolů s hlavními zainteresovanými stranami.
 • Účast na setkáních a akcích se zástupci z veřejného a soukromého sektoru, či z akademické sféry. 
 • Pořádání mediálních briefingů a informování novinářů o návrzích balíčku Fit for 55 relevantních pro automobilový průmysl. 
 • Nahrání epizody podcastu Europeum zaměřené na téma projektu. 
 • Uspořádání závěrečné konference, kde budou prezentovány klíčové poznatky a výsledky projektu. 

Výstupy projektu 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské klimatické nadace.  

#Dekarbonizace #český průmysl #automotiv

Katarína Svitková
Výzkumná spolupracovnice

Odbornost: klimatická politika, udržitelnost, městské vládnutí a politika resilience měst, bezpečnostní politika, mezinárodní vysokoškolské vzdělávání

Tatiana Mindeková
Projektová manažerka / Analytička
Michal Hrubý
Výzkumný pracovník

Expertiza: zelená ekonomika EU, těžký průmysl, doprava

Kateřina Davidová
Seniorní výzkumná pracovnice

Expertíza: Energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředíInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org