POLICY PAPER: Jak udržitelně financovat klimatickou neutralitu v České republice?

David Němeček v podkladovém článku ke stejnojmenné debatě ze série Prague Climate Talks (26. 10.) zkoumá jak udržitelně financovat klimatickou neutralitu v České republice.

  • Pro dosažení opravdu udržitelné klimatické neutrality bude třeba systémových změn v přístupu aktérů finančního sektoru. Problematikou se zabývá obor udržitelných financí (angl. sustainable finance).
  • Vedle výdajů do snižování emisí může vláda rozvíjet přístupy tzv. zeleného rozpočtování, zavést ekologické daně či řídit ministerstva na základě klimatických cílů a metrik.
  • Nehledě na globální praxi řízení klimatických rizik a doporučení evropských regulátorů se Česká národní banka staví vůči klimatické agendě velmi skepticky. Přitom má banka celou škálu nástrojů, kterými může přispět udržitelnosti ekonomiky: zveřejňovací povinnosti, klimatické zátěžové testy či podporu řízení rizik.
  • Přestože aktuálně sociální a environmentální odpovědnost nehraje pro české investory zásadní roli, je otázkou času, kdy se do ČR dostanou trendy jako zveřejňování investičních portfolií, dopadové investování dle faktorů ESG či tzv. zelené a tranziční dluhopisy.
  • Udržitelná budoucnost však nebude záviset jen na správné volbě nástrojů, půjde o fundamentální přehodnocení ekonomického systému obecně.

Celý článek si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF vpravo.

Více informací o debatě naleznete zde.

 
 

 

 

#Prague Climate Talks #Česká Republika #klimatická neutralita

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org