Policy paper: Dopady Brexitu na Českou republiku v rámci rozhodovacího procesu EU

Jaké jsou možné dopady brexitu na pozici České republiky v Evropské unii? Jaký vliv má brexit na evropskou politickou arénu? A jaké kroky by mohly naší zemi pomoci při adaptaci na nový status quo? To jsou některá z témat, kterými se ve svém policy paperu zabýval náš výzkumník Vít Havelka.

Hlavní zjištění jsou:

  • Obavy z Brexitu, že by způsobil trvalé politické škody České republice se, zdají být neopodstatněné. Česká republika utrpí pouze mírný pokles hlasovací síly v systému kvalifikované většiny a její neformální vyjednávací síť se pravděpodobně snadno přizpůsobí.
  • Češi by však měli celkově přehodnotit svůj současný přístup k jednáním v rámci EU. Eurozóna se po Brexitu stane ještě důležitějším hráčem a politická mapa EU bude rozdrobenější. Současně se objevily nové regionální spolupráce, jako je například Nová Hansa.
  • Česká republika by měla pěstovat kontakty se zeměmi mimo V4 a zdržet se jakékoli kontroverzní aktivity V4. To znamená hlavně podporovat spolupráci s Novou Hansou a Slavkovským formátem.
  • Češi také musí být aktivnější ve vztahu k eurozóně – udržovat blízké vztahy se zeměmi tohoto bloku a neignorovat jeho problémy. Kromě toho musí Češi začít debatovat o konečném datu vstupu České republiky do eurozóny.
  • Česká republika by se měla aktivněji účastnit evropské obranné a bezpečností politiky. EU nejenže potřebuje rozvíjet své obranné schopnosti, ale podpora bezpečnostních aspektů Unie může mít potenciálně pozitivní dopad na české vnímání EU.

Celý dokument si můžete přečíst v PDF, které najde v vpravo vedle článku.

#Brexit #EU #Evropská unie #Česká republika

Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org