Jak zajistit úspěch flexibilní Evropy? Řízení Evropy a potenciál diferencované spolupráce

Naše výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková (bývalá vedoucí naší bruselské kanceláře) přispěla do zprávy projektu "DIFF GOV: European Governance: Potential of Differentiated Cooperation", jehož cílem je najít potenciál pro flexibilní způsoby kooperace mezi členskými státy Evropské unie.

Celý dokument si můžete přečíst nebo stáhnout pomocí tlačítka PDF vpravo na této stránce.

 
 

 

 

#EU #GLOBSEC #spolupráce #DIFF GOV

Zuzana Stuchlíková
Výzkumná spolupracovnice

Expertiza: instituce EU, právní stát, střední Evropa

Související články