Brief o COVID-19: Národní vlády, nikoliv EU, zaspaly při přípravách na koronavirovou krizi

Christian Kvorning Lassen v briefu píše o tom, jak 26. ledna varovalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) členské státy, že rozšíření infekce Covid-19 do Evropy je velmi pravděpodobné a bude značné. EU zároveň již v lednu nabídla členským státům všeobecnou asistenci a podporu při nákupu zdravotnického vybavení, testovacích sad, či ochranných pomůcek. Členské státy však pomoc EU v lednu odmítly s tím, že jejich zdravotnické systémy jsou na virus adekvátně připraveny.

Ve světle COVID-19 by mělo být zcela zřejmé,že globální výzvy – ať už se jedná o pandemie,změny klimatu a jiné – mohou být nejlépe vyřešeny skrze mezinárodní a nadnárodní kooperaci a koordinaci. Povaha těchto krizí zavazuje národní politiky k tomu, aby uznali a podporovali nadnárodní instituce a rámce, skrze které mohou být tyto krize řešeny, jako je např.EU. Zavazuje je k tomu, aby se nesnažili uspokojit pouze nejnižšího společného jmenovatele. Zavazuje je k tomu, aby šířili nadčasovou základní myšlenku evropské integrace, totiž že my v Evropě máme společný osud. Společně jsme silnější.

Evropská unie je pouze tak silná, jak silnou ji chtějí členské státy. Pokud politici a občané chtějí silnější, více aktivní EU, musí jí nejen dát silnější pravomoci, ale také jí musí přestat využívat jako obětního beránka. Jinak varováníj ako to od ECDC budou nadále ignorována z obavy o odpor na domácí politické scéně.

Celý brief si můžete přečíst pomocí tlačítka PDF vpravo na stránce.

Článek vyšel také v magazínu Reportér s titulkem Státy či EU? Kdo opravdu zaspal přípravy na koronavirovou krizi.

#EU #koronavirus #Reportér Magazín

Christian Kvorning Lassen
Zástupce ředitele & vedoucí výzkumu

Expertiza: Migrace/evropská migrační krize, zahraniční politika EU, mezinárodní právo týkající se humanitárních intervencí, skandinávská politika, populismus

EUROPEUM COVID-19
Publikace, akce a další aktivity související s koronavirovou pandemií a jejími důsledky

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org