DOPORUČENÍ: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky

Přinášíme vám shrnutí a doporučení vyplývající z Národního konventu o EU na téma Konference o buducnosti Evropy z pohledu České republiky, který se uskutečnil 27. listopadu v online prostředí a jehož je náš institut odborným garantem.

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 27. listopadu 2020 vypracovali Vladimír Bartovic, Vít Havelka a Zuzana Kasáková.

Hlavními tématy diskuze byly:
Jaký vliv by měla mít Konference o budoucnosti Evropy na další směřování Evropské unie?
Jaké priority by Česká republika měla prosazovat v rámci Konference o budoucnosti Evropy?
Jakým způsobem by měla Konference probíhat na národní úrovni?


Kompletní dokument ve formátu PDF je dostupný vedle článku na pravé straně pod tlačítkem PDF.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního konventu o EU.

#Národní konvent o EU #Konference o budoucnosti Evropy

Zuzana Kasáková
Výzkumná spolupracovnice
Vít Havelka
Seniorní výzkumný pracovník

Expertiza: Institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie

Expertiza: Institucionální problémy EU, Ekonomicke a Měnové Unie, Euro a Evropský rozpočet, Brexit, zahraniční politika EU, rozšíření EU na Západní Balkán, Slovenská zahraniční a domácí politika a ekonomické problematiky

Podkladové materiály k zasedáním Národního konventu o EU

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org