Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

Shrnutí a doporučení vyplývající z diskuze kulatého stolu Národního konventu o EU konaného dne 3. června 2022. Přinášíme vám shrnutí základních bodů, které se na konventu probíraly. Doporučení vypracoval vedoucí naší bruselské kanceláře Žiga Faktor.

Doporučení Národního konventu o EU: 

1. Evropská unie by měla zachovat digitální platformu, která byla vytvořena pro účely Konference, a členské státy by měly platformu nadále používat pro komunikaci s občany. Pro zkvalitnění komunikace s občany by zároveň bylo důležité zajistit, aby komentáře nahrané na platformy obdržely zpětnou vazbu a konzultace vedené prostřednictvím platformy tematicky úžeji zaměřovat. 

2. Česká republika by měla usilovat o to, aby byla komunikace o EU nadále prioritizována v oblastech, ve kterých již existují komunikační nástroje a strategie pro informování občanů, a posílena v oblastech, kde tomu tak zatím není. Zároveň by se měla Česká republika více zaměřit na oblast vzdělávání o fungování Evropské unie a vysvětlování role České republiky jako členské země Unie, například v kontextu českého předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2022. 

3. V rámci implementace doporučení vyplývajících z Konference by měla Česká republika provést detailní analýzu výstupů a zaměřit se na několik konkrétních témat, která nevyžadují zásadní změny ve fungování EU a jsou v souladu s jejími dlouhodobými prioritami evropské politiky i prioritami českého předsednictví v Radě EU. To zvýší potenciál pro úspěšné prosazení těchto doporučení. 

4. Evropská unie a její členské země by se i v návaznosti na válku na Ukrajině měly zaměřit na posílení odolnosti vůči externím aktérům, a to například v oblasti dezinformací. Toho lze například dosáhnout skrze aktivní komunikaci o EU a kvalitní vzdělávání o jejím fungování. 

Celý dokument najdete pod tlačítkem PDF.

 

#Národní konvent o EU #KoFoE

Žiga Faktor
Zástupce ředitele a vedoucí bruselské kanceláře

Expertíza: Rozšiřování EU, integrace zemí západního Balkánu, vztahy EU s Tureckem, slovinská politika

Související článkyInstitut pro evropskou politiku EUROPEUM
Staroměstské náměstí 4/1
Praha 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org