National Convention on the EU | Integraction of Ukraine into the EU

Our Senior Research Fellow Jana Juzová has prepared a background paper for the National Convention's roundtable on the EU. The roundtable is presented with three main questions: how can the EU and the Czech Republic support Ukraine in its post-war reconstruction and reforms necessary for EU integration? What tools does the EU have at its disposal for deeper economic and political integration of Ukraine? Is the EU ready to fully integrate Ukraine and other candidate countries? Can it use the experience of previous enlargement rounds for this purpose?

Ačkoli je pro Ukrajinu evropská perspektiva zásadní, v tuto chvíli je však její nejurgentnější výzvou poválečná obnova země, a to jak ve smyslu fyzické infrastruktury a ekonomické aktivity, tak i fungujících institucí. Bude důležité zajistit, aby rekonstrukce maximálně přiblížila Ukrajinu integraci do unijních politik a struktur a aby rekonstrukce následovala trendy stanovené EU, zejména zelenou a digitální tranzici. Pro Českou republiku, i coby předsedající zemi v Radě EU, zároveň vyvstává otázka, jak Ukrajinu na její cestě co nejvíce podpořit a jak se postavit k probíhající širší diskuzi o budoucnosti rozšiřování EU.

The full document can be found under the PDF button.

 

#EU #Ukraine #integration #National convention

Jana Juzová
Senior Research Fellow

Expertise: regionalism, Visegrad cooperation, democratization and European integration of the Western Balkan countries, EU enlargement

Related articlesEUROPEUM Institute for European Policy
Staroměstské náměstí 4/1
Prague 1 - Staré Město
110 00

tel.: +420 212 246 552
email: europeum@europeum.org
https://www.europeum.org